tvornica kruha zadar
Slika nije učitana

Mirisi naše tradicije

“ Svakoga
ddana zlatne
druke naših
ppekara ispune
dVaše jutro
dmirisom
dsvježeg kruha ”

Slika nije učitana

“ Desetljećima
dVas budimo
dmirisima naše
dtradicije -
dtoplim kruhom,
dfinim pecivima i
dukusnim slasticama.

dŽelimo Vam ponuditi
dnešto novo,
djoš finije i maštovitije -
dnovi oblik i
d okus kruha,
dpeciva i kolača. ”

Slika nije učitana

“ Uz naš kruh se
dfešta i raduje.
dUz naše kolače
drastu djeca.
dVole ga i
dgalebovi i golubovi.

dVeć generacijama,
dsvakoga smo
ddana za
dVašim stolom
di za običnih,
di za najsvečanijih dana. ”

Mirisi naše tradicije 1963

tvornica kruha zadar

“Svakoga
dana zlatne
ruke naših
pekara ispune
Vaše jutro
mirisom
svježeg kruha.”

Slika nije učitana

“Desetljećima
Vas budimo
mirisima naše
tradicije -
toplim kruhom,
finim pecivima i
ukusnim slasticama.”

Slika nije učitana

“Već generacijama,
svakoga smo
dana za
Vašim stolom
i za običnih,
i za najsvečanijih dana.”

Slika nije učitana
Slika nije učitana

tvornica kruha zadar

Gaženička cesta 5
23 000 Zadar

Close Menu