Politika sigurnosti hrane i kvalitete proizvoda

 

U Tvornici kruha Zadar d.d. svjesni smo da je uspjeh našeg poslovanja ovisan o zadovoljstvu kupaca, stoga nastojimo zadovoljiti njihove potrebe proizvodnjom kvalitetnih i zdravstveno ispravnih proizvoda.

Pekarski, slastičarski i mlinski proizvodi su prema tipu niskog do visokog rizika. Ključno je da njihova proizvodnja u našim proizvodnom objektu bude kontrolirana u svakom koraku, od odabira dobavljača, prijema sirovina, obrade i prerade, skladištenja pa sve do ugovaranja transporta i prodaje naših proizvoda.

Stalnost sigurnosti hrane i kvalitete proizvoda nastojimo osigurati kroz stalnu komunikaciju s kupcima uz zadovoljenje zakonskih i normativnih propisa.

Zadaća i obveza uprave je osiguravanje potrebnih resursa za nesmetano i nepristrano djelovanje svih zaposlenika kako bi se osigurala sigurnost hrane i kvaliteta proizvoda.

Obveza je svih zaposlenika upoznati zahtjeve ISO 22000, održavati dogovorenu razinu zdravstvene ispravnosti i kvalitete proizvoda, te svojim prijedlozima i djelovanjem trajno pridonositi unapređenju i poboljšanju istih.

U Tvornici kruha Zadar d.d. razvijamo visoku svijest o odgovornosti prema okolišu.

Cjelokupni proizvodni proces, od sirovine do gotovog proizvoda, kao i sve ostale aktivnosti, u potpunoj su sukladnosti s važećim zakonskim odredbama o zaštiti okoliša koji su na snazi u EU.

U Tvornici kruha Zadar d.d. kultura sigurnosti hrane se temelji na komunikaciji o politikama sigurnosti hrane i odgovornostima, edukaciji, povratnim informacijama zaposlenika o pitanjima vezanim uz sigurnost hrane, mjerenjem performansi i neprekidnim poboljšavanjem.

Uprava je usvojila kulturu sigurnosti hrane i pomaže svim zaposlenicima da spriječe i uoče odstupanja u bilo kojem procesu koji može utjecati na sigurnost i kvalitetu proizvoda.

 

U Zadru, 10.01.2022.god 

                                                                                                                                                                           Direktor:  Tomislav Peričić