Tvornica kruha Zadar d.d., Gazenicka cesta 5, HR-23000 Zadar, OIB: 90373162012 , tel: +385 (23) 209 100

Svježi pakirani program

Sve artikle iz svježeg programa moguće je proizvesti u pakiranom obliku, a izdvajamo sljedeće:

22 Croissant pakirani čokolada i marmelada

Čokolada - Masa: 0,06 kg pak.
Šifra: 14244
Marelica - Masa: 0,06 kg pak.
Šifra: 11214

10 Pecivo mliječno

Masa: 0,16 kg (2x0,08)
Šifra: 11290

09 Pecivo somun

Masa: 0,60 kg (4x0,15 kg)
Šifra: 17640

08 Pecivo sovital

Masa: 0,26 kg (4 kom)
Šifra: 11190

07 Pecivo za hamburger

Masa: 0,26 kg
Šifra: 11186

06 Pecivo Lungo

Masa: 0,36 kg (3 kom)
Šifra: 17408

05 Pecivo Veseljak

Masa: 0,12 kg (3 kom)
Šifra: 17409

04 Pecivo kajzerica

Masa: 0,30 kg (6 kom)
Šifra: 11280
Masa: 0,25 kg (5 kom)
Šifra: 11280

03 Pecivo panin okrugli

Masa: 0,24 kg (4 kom)
Šifra: 11194

02 Pecivo fitty

Masa: 0,16 kg (4 kom)
Šifra: 11279

01 Pecivo obiteljsko

Masa: 0,32 kg (8 kom)
Šifra: 11103